PulsvärmareRestgarner ca 25g av varje färg
Stickor nr. 3
Masktäthet: 25m/10cm

Lägg upp 40m i färg 1.

Sticka rätstickning i 4v.


*

Byt till färg 2.

Sticka rätstickning i 2v.

Sticka 20m, vänd och sticka tillbaka.

Sticka 15m, vänd och sticka tillbaka.

Sticka 10m, vänd och sticka tillbaka.

Byt till färg 1.

Sticka rätstickning i 4v över alla maskor.

*


Upprepa dessa varv tills det når runt din handled.

Avmaska och sy ihop.


Design: Mia Ahlberg
Monikas Moebius-sjal

Rundsticka nr. 5,5                      

Garn: Adriafil Duo


Lägg upp 160m på dubbla stickor.

Plocka upp en maska i nederkanten på varje maska utan att maskan på stickan stickas. Se bild nedan.  

När det är färdigt ligger rundstickan i en vriden ring = 320m.


*Nu stickas mosstickning (avig på rät och rät på avig) i 10 varv.

Nästa varv stickas 2 tills, 1 o hela varvet.*

*-* upprepas 4 ggr = totalt stickas detta mönster 5 ggr.


Sticka därefter resår, 1r, 1 a, i 10 varv.


Avmaska.


Design: Monika Nordgren


Krokad disktrasa

 

 Garn: Katia ECO-cotton

Kroknål nr. 4 (det går också bra med en virknål)Lägg upp 30 lm och plocka upp nya maskor på nålen som bilden visar nedan.
Gör alltså ett omslag och dra det igenom maskan. Behåll den nya maskan på nålen.


På tillbakavägen görs ett omslag som dras igenom 2 upplockade maskor från förra varvet.Detta görs hela varvet ut.

Detta varv kallas tillbakavarv.


På uppläggningsvarvet görs ett omlag som dras igenom den lodräta maskan på föregående varv.Behåll den nya maskan på nålen och gör på detta sätt hela varvet.


Nu görs det ett tillbakavarv på samma sätt som ovan.


Gör nu uppläggningsvarv och tillbakavarv tills disktrasan mäter 15 cm eller är fyrkantig, beroende på hur hårt/löst du krokar.


På sista varvet görs det fasta maskor med nedtag genom den lodräta maskan.


Beroende på hur hårt/löst du krokar räcker garnet till två disktrasor.


Design: Mia Ahlberg


Korg 

 

 

Garn: Adriafil Duo eller Katia ECO-cotton ca 100g

Virknål: nr 4


Sidorna

Lägg upp 29 lm. Börja med en fm i andra lm och gör totalt 28 fm.

*Virka fm fram och tillbaka i 30v.

På nästa varv virkas fm i bakre maskbågen=hörn hela varvet.*

Uppr *-* 3 ggr till. Du ska nu ha fyra "delar".

Virka ihop med fm i uppläggningsmaskorna och sista varvet. Den ska nu vara "rund".


Botten

Lägg upp 29 lm och fm fram och tillbaka i 30v.


Virka ihop botten med sidorna. OBS! Se till att hörnen kommer i hörnen på botten.


Fäst garnet.


Vik ned en kant.


Design: Mia Ahlberg


RSS 2.0